BÆREDYGTIGHED OG BYGGERI.

Linjens formål er, at medvirke til oplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Give et nationalt og internationalt udsyn og samtidig sikre en mellemfolkelig forståelse af den økologiske tankegang. Der skabes et overblik over, hvad der foregår såvel nationalt som internationalt omkring uddannelse for bæredygtig økologi, miljø og økonomisk udvikling.

.

modelhus1 Liniefaget vil i første omgang udvikle og opbygge et “Off the Grid  hus”, som vil danne ramme om fagets fremtidige udvikling.

Overordnet set er et “Off Grid Hus” , et hus som selv genererer energi og som omdanner spild til brugbare produkter

Når huset er bygget vil der danne rammen om fortsat udvikling og folkelig oplysning inden for området bæredygtighed.

Linjefaget er åbent for alle, men henvender sig primært til dig der gerne vil have viden og færdigheder til at gøre dit eget og andres tilværelse bæredygtig.

Indhold

modelhussteen
Projektleder og undervisere: Steen Møller

.

UGE 1-6:  Historie og samfundsviden, organisation og økonomi. Konstruktion, tegninger, modeller og byggematerialer, bygningsreglementer, lokal planer og planlægning.

UGE 7:  Udfærdigelse af et teoretisk projekt (hver kursist sit projekt)

UGE 8 : Forberede Bo projekt. Input til filmprojekt om husbyggeriet.

 okohus-beskaer-1 UGE 9 :El installationer. Solceller. Lavspændings Thermo celler, vandinstallationer, Trykløse, vandopsamling,

UGE 10: Spildevandsinstallationer, biogas anlæg,

Forberede byggeri i arbejdsgruppe, opsætning af værksted, produktionssted og lager.

solcelle UGE 11: Bygning af drivhus

UGE 12: Bygning af halmhus

UGE 13: Vandopsamling og installationer.

UGE 14: Solfanger og varmtvands installationer

biogas11 UGE 15: Ovn og røgvasker

UGE 16: Solceller, Thermo celler og installationer

UGE 17: Biogas anlæg og gasinstallationer

UGE 18: Færdiggøre bo projekt og filmprojekt

brendeovn  UGE 19+20: Inspirationsture til ind og udland
Uge 21 + 22 + 23+ 24: Bufferuger og færdiggørelseGÅ TIL TILMELDING