Dansk sprog og kultur

Fagene i blokken dansk sprog og kultur er for dig som gerne vil lære dansk eller for dig som har dansk som andet sprog. Er du nydansker eller bare i landet for en begrænset periode er det her, du kan arbejde med dine danskkundskaber på et niveau, der passer dig. Fordi du bor på skolen, bliver du hele tiden trænet i sproget og udfordret til at bruge det, du lærer i dansktimerne.

Uanset dit kendskab til dansk er der i denne fagblok gode muligheder for at lære det danske sprog og få kendskab til kulturen i Danmark.

Valget er dit!

Dansk sprog og kulturudveksling
Med udgangspunkt i sprogundervisning – dansk som andetsprog – vil vi arbejde med kulturudveksling. Den enkelte elev skal i perioden lave en præsentation på dansk om eget land og egen kultur. Sideløbende vil vi arbejde med grammatik individuelt og i fællesskab.

Parlørdansk – begynderdansk for udlændinge
Undervisningen tager udgangspunkt i at lege med sproget. Vi vil lave små kommunikationsøvelser, bruge musik, læse små tekster, arbejde med små skriftlige øvelser.

Dansk sprog via tekstlæsning
Vi vil læse noveller, avisartikler, små historier. Sammen vil vi endevende det læste, dikutere, lave små oplæg eller samtale i mindre grupper..

Danske film
Man er dygtig til at lave film i Danmark. Vi vil arbejde med film, som præsenterer den danske kultur, evt.et tidsbillede. Vi vil forberede os via tekstlæsning, samtale, diskussion og vi vil efterbehandle filmen på samme vis.

Kreativ skrivning
Arbejde med at udtrykke sig skriftligt. Skrive både korte og lidt længere historier ud fra fælles oplæg og vi vil i mindre grupper få skriftlige opgaver.

Dansk samfund og kultur
Målet med dette fag er at opnå et større kendskab til dele af den danske kultur og det danske samfund.
Vi vil forberede os på besøg, udveksle erfaring og derefter besøge forskellige danske institutioner.
Vi vil bl.a. besøge et landbrug, snakke med den lokale præst og få et indblik i den danske folkekirkes traditioner. Vi vil høre en dansk 10. kl. fortælle om det danske skolesystem, besøge den lokale børnehave og det lokale plejehjem.