“OFF GRID” HUSET         AKADEMI for BÆREDYGTIGHED

Det overordnede mål med projektet ”Off The Grid” er, at finde løsninger til at leve bæredygtigt uden at kompromittere naturen for fremtidige generationer.

modelhus1

Vi ønsker at gennemføre et nyt og hidtil uprøvet initiativ, – projektet ”Off GRID HUSET” i Brenderup, hvor vi vil vise og bevise, hvordan der kan bygges et hus, der ikke er tilknyttet den normale infrastruktur.

Udtrykket Off-The-Grid, henviser til en livsstil, hvor man søger større uafhængighed af den offentlige infrastruktur for vand, varme, kloak og energi. Huset, der skal opføres, er et 88m2 stort hus, der skal bruges til at indsamle ny viden om de bæredygtige og selvforsynende løsninger, der vil blive anvendt i forbindelse med projektet.

For at undersøge funktionaliteten af de valgte bæredygtige løsninger, vil der blive integreret et antal sensorer i konstruktionen, der giver mulighed for at vurdere de valgte løsningers funktionalitet.
Der vil blive målt på varmetab, energi, vandkvalitet m.v., og resultaterne vil blive offentliggjort.

Huset opføres med et samlet sæt af energi- og miljøløsninger, der reducerer omfanget af eksterne energikilder. Ud over at skabe en ny og moderne boligform, vil der blive udarbejdet en række undervisnings- og formidlingsmaterialer for hver enkelt ide og mål, som er beskrevet i projektet.

Med de mange forskellige nationaliteter, der gennemfører et ophold på Brenderup Højskole, vil projektets formål med oplysning og uddannelse om bæredygtig udvikling kunne videreføres, – også i den tredje verden. Det vil give et nationalt og internationalt udsyn og sikre en mellemfolkelig forståelse af den økologiske tankegang.

Steen modelhussteenMøller har i mere end 20 år været en ledende figur inden for bæredygtigt byggeri. Brenderup Højskole har samarbejdet med Steen i mange år.