Historien

Brenderup Højskole hører hjemme i kredsen af nyere højskoler. Den blev grundlagt i 1986 som Den Nordiske Højskole for Fred i Brenderup Gl. Gæstgivergård. Dengang var det fredsundervisningen som var særligt i fokus. Det var en tid hvor folkelige fredsdemonstrationer udgjorde spydspidsen i kampen for en fredelig verden, og højskolen var dengang med i forreste linje.

I dag er tiden en anden. Uden at glemme vores rødder arbejder vi ud fra en overbevisning om, at moderne fredsarbejde først og fremmest handler om at møde andre kulturer. Det er derfor vi kalder os Det Internationale Kulturmøde. På Brenderup Højskole har vi derfor en lang tradition for at invitere elever fra hele verden.

I mødet mellem danske og udenlandske elever virker Brenderup Højskole som en almen grundtvigsk højskole, der vægter det mellemfolkelige engagement højt.

I dag arbejder vi med det internationale kulturmøde gennem debat, kunst og musik.