Øvrige fag

Fællesfag, projektuge og emnedage
Fællesfag er fag fælles for hele elevgruppen, og kan have forskelligt indhold.

Højskolesangbogen er vigtig for os på Brenderup. Vi synger hver dag, når der er morgensamling. Vi har sangtime hver uge og musikklassen får tit os andre til at nynne med. Sangen åbner op for nærvær i fællesskabet – tekster og melodier afslører nye lag af betydning ved at bruge dem ofte.

I teambuilding-aktiviteter sættes din samarbejdsevne på prøve – du bliver bevidst om dine stærke sider og får indblik i hvor der endnu er mulighed for udvikling. Dine idéer til at løse en bestemt opgave kan ofte forfines og med gruppens hjælp kan samarbejdet flytte bjerge (næsten!).

Du får gode fortællinger og interessante foredrag af skolens lærere. De har spændende ting på hjerte og brænder for at berette om det.

Med den ugentlige kulturaften bliver du introduceret til mad fra andre steder i verden, danse og lege som er anderledes samt musik og sprog med en ”skæv” lyd. Du er selv med til at vise det unikke i din kultur og du får et væld af indtryk fra andres kulturer.

Projektugen giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne indenfor kunst, musik, design, dans, teater, film, foto, teknik mm.

Du får indblik i arbejdsprocessen fra idéfase til projektbeskrivelse og til gennemførelsen af projektet. I løbet af processen får du vejledning af en lærer. Vi slutter ugen af med at præsentere projekterne for hinanden.

Emnedage er som udgangspunkt et forløb, som planlægges undervejs, hvor det kan passe ind. Det er et projekt, hvor alle elever samarbejder om et projekt. F.eks. et teaterprojekt eller kunst- eller udsmykningsopgave.
Emnedage kan også være dage, hvor vi tager på tur for at se noget som har relevans til det, der arbejdes med.