Skolekredsen

er Brenderup Højskoles øverste myndighed. Skolekredsen vælger højskolens bestyrelse på den årlige generalforsamling. Kredsen består af tidligere kursister, elever og venner af skolen og har cirka 75 medlemmer.

Medlemskabet koster 50 kroner. Men så bliver du også holdt løbende orienteret om, hvad der sker på skolen, og du bliver inviteret til den årlige generalforsamling første lørdag i maj. Vi har brug for inspiration, gode råd, positiv kritik og ideer fra verden udenfor højskolen. Vi har brug for, at du fortæller om os til venner og bekendte. Kort sagt; vi kan få stor glæde af hinanden, så meld dig ind i Skolekredsen.

Bestyrelsen:

  • Karen Eldridge (formand) – medlem siden 1994
  • Henning Andreasen – medlem siden 2009
  • Anne Grethe Hertzum – medlem siden 2001
  • Kent Bauer – medlem siden 2003
  • Finn Krogh – medlem siden 2006
  • Anette Christoffersen – medlem siden 2011
  • Kurt Kjærgaard – medlem siden 2012
  • Pia Rasmussen (suppleant) – medlem siden 2012
  • Claus Mollerup Rasmussen (suppleant) – medlem siden 2014

Joan Sørensen er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen