Guidance is offered to all students at Brenderup. In the beginning of each semester, we have a meeting with every student to determine your needs, expectations, personal qualifications, dreams and well being. We also focus on educational and employment issues. The meeting can end up in a action plan for your stay.

Den eksistentielle vejledning og den personlige udvikling er med til, i løbet af perioden på højskolen, at give dig afklaring og mod til at vælge studie og/eller erhverv.

I slutningen af semestret tilbydes endnu en samtale, som giver mulighed for at få afrundet, fulgt op og fulgt til dørs.

Udover de personlige samtaler tilbyder vi fælles oplæg, som giver generel viden om arbejdsmarked og uddannelsesforløb. Vi hjælper dig gerne med konkrete ansøgnings- og optagelseskrav, ligesom vi giver dig hjælp til udformning af ansøgning.

Studievejledningen varetages af skolens uddannede vejledere og skolens fastansatte lærere.

Hvis du er elev fra Grønland arrangerer vi desuden besøg af Det Grønlandske Hus. De tilbyder vejledning på grønlansk om studievalg og hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema.

Mentorelev Er du under 25 år og uden uddannelse har du mulighed for at blive optaget på skolen som mentorelev. Dette kræver at du sammen med din UU-vejleder har udarbejdet en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold indgår.

Som mentorelev tilbyder vi dig ekstra vejledning udover den ovenfor beskrevne. Du bliver tilknyttet en af vores lærere, som hjælper dig til nå de mål, der er i uddannelsesplanen. Alle skolens lærere er mentoruddannet.

Når du kommer til skolen udarbejder vi en skriftlig aftale for forløbet. Vi aftaler hvor tit vi skal mødes for at snakke om ugen der er gået, og om hvordan det går. Hvis der er behov for det planlægger vi et møde af længere varighed.

Alt efter ønsker arbejder vi med de mål, som er for den enkelte elev. Det kan f.eks. være et ønske om større selvtillid, forbedring af sprogkundskaber eller et ønske om at blive bedre til at stå op om morgenen.